Databeskyttelsespolitik

Politik om beskyttelse af personoplysninger

Ved “Personoplysninger” forstås enhver information vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Ved “behandling” forstås enhver aktivitet eller række af aktiviteter — med eller uden brug af automatisk behandling — som personoplysninger eller en samling af personoplysninger gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.

INDSAMLEDE PERSONOPLYSNINGER

Virksomheden kan behandle følgende personoplysninger:

 • Identifikationsoplysninger: efternavn, fornavn, nationalitet og fødselsdato
 • Kontaktoplysninger: postadresse, privat telefonnummer, privat e-mailadresse og kontaktperson i nødstilfælde
 • CPR-nummerog forsikringsselskab
 • Finansielle oplysninger: betalingsmiddel, pengeinstitut, IBAN
 • Oplysninger vedrørende brugerens helbred: vægt, højde, medicinske problemer, lægeordination, høreevne, sporing af fysisk aktivitet (antal skridt, træningsintensitet, træningsminutter), fitnessdata (hjertefrekvens, energiforbrug, blodtryk)
 • Oplysninger vedrørende brugerens adfærd på webstedet
 • Oplysninger vedrørende til det produkt, som kunden har købt: model, serienummer, brugsdata
 • Oplysninger vedrørende den ydedetjeneste
 • Oplysninger vedrørende den feedback, som kunden giver om vores produkter og tjenester: kommentarer og noter

Da vores aktivitet hovedsagelig er fokuseret på fremstilling af innovative løsninger til høreapparater, kan vi desuden være nødt til at indsamle følsomme personoplysninger og mere specifikt helbredsoplysninger. Afhængigt af det land, hvor den registrerede person er bosiddende, kan disse følsomme personoplysninger nyde særlig beskyttelse, især med hensyn til de sikkerheds- og fortrolighedsforanstaltninger, der er gennemført.

FORMÅL MED BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Selskabet kan også behandle personoplysninger på grundlag af dets legitime interesse, navnlig for at forbedre vores produkter og tjenester, kundeoplevelsen og interne processer. Behandlingen af personoplysninger til dette formål kan omfatte:

 • Udførelse af statistiske/brugsanalyser
 • Udførelse af interne administrative funktioner
 • Behandling af kundehenvendelser
 • Forebygge svigagtig aktivitet og forbedre sikkerheden
 • Håndtering af forhold til de registrerede
 • Evaluering af relevansen af vores produkter og tjenester

Virksomheden kan også behandle personoplysninger for at opfylde lovkrav. Behandling baseret pålovkrav afhænger af den gældende Lovgivning.

OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER

Personoplysninger vil ikke blive opbevaret længere end nødvendigt til de ovennævnte formål. Det betyder, at personoplysninger slettes, så snart formålet med behandlingen af Personoplysningerne er opfyldt. Virksomheden kan dog opbevare personoplysningerne længere, hvis det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, eller hvis det er nødvendigt for at beskytte eller udøve vores rettigheder, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.

Ved udløbet af opbevaringsperioden kan det også være nødvendigt for Selskabet at arkivere personoplysninger for at overholde gældende lovgivning i en begrænset periode og med begrænset adgang.

SÅDAN KONTAKTER DU OS

Websitet ejes og publiceres af:

Ny Hørebil A/S
Langebjergvænget 4
4000 Roskilde
Telefon: 70 34 56 56
Email: info@hørebil.dk