Tinnitus (øresusen)
Bliv klogere på tinnitus her

Bliv klogere på de forskellige typer af tinnitus samt
årsager til lidelsen og dine behandlingsmuligheder.

Hvad er tinnitus?

Tinnitus er en usynlig lidelse, som kun du selv opfatter. Det kommer til udtryk gennem lyde, der er lokaliseret inde i hovedet eller i selve øret. Lydene er ikke forårsaget af noget, der kommer udefra og kan fremstå forskelligt fra person til person. Uanset hvor og hvordan den indre lyd kommer til udtryk, kan det føles voldsomt generende.

De fleste har prøvet at få en midlertidig ringen for ørerne som heldigvis kun er kortvarig. Men hvis en pludselig opstået tinnitus varer længere end tre måneder karakteriseres det som kronisk tinnitus, hvilket er en alvorlig belastning for de ramte.

Værd at vide om tinnitus

Værd at vide om tinnitus

Tinnitus kan føles invaliderende og som en stor belastning for nervesystemet. Medicinsk set er tinnitus dog snarere et symptom end en sygdom. Årsagerne til tinnitus kan skyldes sygdomme som mellemørebetændelse, men i langt de fleste tilfælde er stress eller støjpåvirkning årsagerne til din ringen for ørerne.

For mange med tinnitus har den vedvarende stress forårsaget af lydene helt klart fået karakter af en sygdom, og derfor må man rette behandlingen mod symptomet ved at lindre og kamuflere støjen så nervesystemet har en chance for at hele sig selv. Det er her at en audiolog kan hjælpe dig og i de fleste tilfælde fjerne den store belastning.

Årsager til tinnitus

Årsagerne til kronisk tinnitus er normalt vanskelige at konkretisere. Der er dog en række ting, som er almindeligt kendt for at forårsage tinnitus. Disse omfatter generelt høje lyde fra omkring 120 decibel, og særligt hvis hørelsen permanent eller gentagne gange udsættes for dem. Sådanne støjkilder er f.eks. koncerter, høretelefoner, byggearbejde eller flystøj – men selv i børnehaver kan der jævnligt måles et højt niveau af støjforurening.

Ud over disse ydre påvirkninger kan kronisk tinnitus også opstå som følge af en anden sygdom eller være forårsaget af medicinindtagelse. Derudover er psykologisk baggrund også blandt de mulige årsager, f.eks. kan stress- eller angstlidelser forårsage tinnitus.

Mere om tinnitus årsager
Symptomer på tinnitus

Tinnitus fremkommer forskelligt fra person til person. Lydene beskrives ofte som en insisterende vedvarende hyletone som bedst sammenlignes med et gammeldags prøvebillede. Nogle gange er lydstyrken vældig høj, og andre gange er den mere bagvedliggende og svag, hvilket i høj grad afhænger af hvor meget opmærksomhed man giver støjen. Tinnitus kan forekomme i det ene eller begge ører og opfattes mest, når der er stilhed.

 

Den mest almenkendte tinnitus-lyd er den klassiske hyletone, men de kan også komme til udtryk på følgende måder: Bruselyde, summen, fløjten, byggestøj, sivelyde, blæsevejrslyde, kimen for ørerne, hyletoner.

Mere om tinnitus symptomer
Behandling af tinnitus

Tinnitus-behandling er en form for terapi, der har til formål at reducere intensiteten af ​​tinnitus og ændre hvordan den opfattes af hjernen. Terapien giver nervesystemet mulighed for at regenerere sig selv. Behandlingsmetoderne varierer afhængigt af symptomerne og spænder fra støjdæmpning til accept-træning.

For eksempel bruges ofte en såkaldt tinnitus-støj, som forstærker den omgivende støj og forårsager en ekstra meget stille støj. Denne støj distraherer hjernen fra den faktiske tinnitus. Sådanne lyde er også integreret i mange høreapparater.

Mere om tinnitus behandling
Tinnitus Høreapparater

Høreapparater med tinnitus-funktion kan benyttes af mennesker med og uden høretab og reducerer opfattelsen af kronisk ​​tinnitus. For at sige det enkelt, forsøger man at dække over tinnitus-lydene med en ekstra lille støj. Denne støj genereres af høreapparatet.

Derudover forstærkes den omgivende støj, så tinnitusen opfattes mindre kraftigt.

Formålet med denne behandling er at undertrykke din tinnitus lidt efter lidt, indtil det næsten ikke er mærkbart. Vores audiologer rådgiver dig gerne om mulighederne for tinnitus-behandling med høreapparater.

Mere om tinnitus høreapparater

Tinnitus typer

Der skelnes overordnet mellem to typer af tinnitus.

Kun omkring én procent af personer med tinnitus er ramt af objektiv tinnitus. Denne typer støj kommer rent faktisk fra en forstyrrelse i ørets anatomi. Det kunne fx været et forsnævret blodkar eller andre funktionelle problemer i. Denne støj i øret kommer fra en faktisk eksisterende lydkilde, for eksempel strømningslyde fra et forsnævret blodkar eller funktionelle forstyrrelser.

Hvis lydene opstår uden grund, og der ikke er tale om en rigtig lydkilde, er der tale om subjektiv tinnitus, hvor hjernen ikke behandler de akustiske signaler rigtigt.

 

 

 

Den tekniske forklaring på tinnitus

De lyde du hører, bevæger sig i lydbølger gennem din øregang til mellemøret og videre til det indre øre. Her forvandler hårcellerne lydbølgerne til elektriske impulser, der sendes op til hjernen. Hjernens arbejde er at oversætte disse signaler til relevante oplysninger. Altså den lyd, du hører.

Flere eksperter mistænker, at tinnitus forekommer, hvis de små hårceller er beskadiget af den ene eller anden årsag. De elektriske signaler reduceres derfor og misfortolkes af hjernen, som skaber en falsk opfattelse af lyd.

Rådgivning om tinnitus

Bestil en tid til en konsultation vedrørende tinnitus hjemme hos dig selv.
Vi udfører en gratis uforpligtende høretest
for at udelukke eventuelle høreudfordringer.

Du kan bestille din tid ved at ringe på 70 34 56 56
ved at sende en e-mail til info@hørebil.dk

Anmeldelser fra Trustpilot

FAQ om tinnitus